Ærlige antroposofer?
Ærlige antroposofer? - del 1
 

 Vi har beskyldt antroposofer i Steinerskolen for å holde sin religiøse agenda skjult for foreldrene. Vi har også beskyldt Steinerskolen i Norge for å være unnvikende når vi stiller spørsmål ved Rudolf Steiners tekster og tanker. Det er som om antroposofer i Norge ikke står ved sin egen tro. Det synes vi er for dårlig. Rudolf Steiner har hevdet såpass mye ekstraordinært om mennesket, at antroposofene skylder foreldre med barn i Steinerskolen å svare klart på hvorvidt de deler Steiners synspunkter og utgangspunkt for det de kaller videre ”forskning”.
 
 Vår erfaring med antroposofer står følgelig ved lag: De bekjenner seg til okkulte, religiøse tanker som de ikke står åpent frem med.
 
 Når antroposofer blir stilt konkrete spørsmål lar de være å svare. De lager i stedet en masse støy om tekniske detaljer og liksom-problemer. De påstår seg ”sensurert” når de skriver innlegg som bryter med diskusjonsforumets betingelser, og de legger ut webmasters privatadresse som et bevis på at de kan slå opp i telefonkatalogen. Det er trist. Og pinlig. Etter tre måneder synes det imidlertid som om maskespillet er nådd et klimaks.
 

 Innleggene på diskusjonsforumet http://steinerkritikk.no/disc1_frm.htm må være underskrevet med fullt navn. Vi fjerner anonyme innlegg. Det var dette med åpenhet, igjen.
 
 Enhver kan se at en del av innleggene på forumet har samme IP-nummer. De kan altså være sendt fra samme maskin og nettoppkobling. For eksempel IP-nummeret 80.203.164.42 som tilhører Steinerskolen i Stavanger
 
 Følgende debattanter sender fra IP-adressen til Steinerskolen i Stavanger:
 
 Angelika Petersen 80.203.164.42
 
 Anonym: 80.203.164.42
 
 Ole Meling: 80.203.164.42
 
 Trond Olav Rosenberg 80.203.164.42
 
 Steinerskolen i Stavanger opplyser på telefon 8. og 9.12.05 at de ikke kjenner til disse personene, og at de ikke er tilknyttet skolen. Det samme gjør Steinerskolen på Jæren.
 

 
 Hvordan kan det da ha seg at de sender innlegg fra en pc tilknyttet Steinerskolen i Stavanger?
 
 ”Anonym” ble forarget og sendte innlegget en gang til, under navnet Marianne Nygaard, der hun viste til at hun var blitt sensurert som anonym (8. og 9.12.05)
 

 ”Anonym”, altså Marianne Nygaard, sendte fra et annet IP-nummer i tillegg til Steinerskolen i Stavanger. Nemlig 213.145.182.78 som eies av IT-ansvarlig på Steinerforbundet : *Gottfried Straube*.
 
 Fra Straubes IP-nummer sender i tillegg til Marianne Nygaard, også Trond Olav Rosenberg og Oddvar Noreger (sistnevnte har ikke telefon ifølge 1881).
 
 
        Vi har ringt alle med disse navnene, som enten bor i eller rundt
        Stavanger, eller andre plasser i landet. Ingen av disse har noe
        med Steinerskolen å gjøre, og de kan bekrefte at de på ingen
        måte har skrevet innlegg på diskusjonsforumet til
        steinerkritikk.no.

 
 Vi tar ett forbehold, siden det finnes flere Marianne Nygaard i og rundt Stavanger, ifølge nummeropplysningen, og en av disse har vi ikke klart å få kontakt med.
 (Dagen etter dette ble lagt ut ringte den siste Marianne Nygaard til oss og kunne bekrefte at hun overhode ikke hadde lagt ut noe på Steinerkritikk.no, og ikke kom til å gjøre det heller. Hun viste ikke at det fantes en Steinerskole i Stavanger. Altså tar vi ingen forbehold lenger)
 
        Hvem er det som skriver disse innleggene under disse navnene?
 

 Kanskje dette er venner av Gottfried Straube, som bryter på tysk og sender fra hans maskin? Som sender innlegg fra Steinerskolen i Stavangers maskiner, uten at noen vet hvem de er? Med få minutters mellomrom? Marianne Nygaard påstår sågar i sine innlegg at hun "er mot steinerskolen."
 
 Se ”Arkivet” http://steinerkritikk.no/Arkiv.htm for disses debattinnlegg.
 

 Ved telefon til Nye Kripos 29.12.05 opplyser tekniker der at det er mulig å jukse med IP-nummer. Er det noen som jukser med IP-numrene til Steinerskolen i Stavanger? Og hvem er det som jukser med Gottfried Straubes IP-nummer?
 
 Nye Kripos nevnte muligheten av å utøve mer bestemt moderering fra webmaster. Åpenhet medfører muligheten for maskespill.
 
 Og det var jo akkurat det som var vår erfaring med antroposofene. Vi opplever sammenfallet med IP-numrene som gåtefullt og ønsker en oppklaring. Derfor er denne orienteringen sendt til samtlige Steinerskoler i Norge, samt sentrale personer i forbundet.
 
 Godt nytt år!
 
 Kristín A. Sandberg og Trond Kristoffersen
 www.steinerkritikk.no
 

 

Ærlige antroposofer? - del 2

I mai 2006 åpnet Moss Avis for debatt om steinerskolen.

I kjølvannet av debatten, har lesere kunnet kommentere innleggene på Internett. Antroposofen og talsmannen Sune Nordvall kommenterte også her innleggene på en måte som Moss Avis fant å være i strid med god folkeskikk og respekt for andre.

Avisa fjernet derfor to av Sune Nordvalls innlegg.

Nordvall tok imidlertid ikke hintet, og fortsatte å sende innleggene. Til slutt valgte internettleder for Moss Avis å slette debatten for å sette en stopper for Sune Nordvalls kverulering.

Sune Nordvalls hets rammer alle som våger å kritisere steinerskolen. Denne gangen fikk også Mattias Wärn, fra den danske www.steinerkritik.dk unngjelde.

Sune Nordvall selv fant det nødvendig å sende en egen mail til steinerskolens mailingliste om hvorfor innleggene var fjernet:

Der skriver han:

Moss Avis ville sätta ett streck för fortsatt diskussion

ett par dar efter att 8 kommentarer publicerats till Kristins avslutande

läsarbrev. Enligt avisen kunde man bara göra det genom att samtidigt ta

bort alla redan publicerade kommentarer.”

Denne mailen sendte redaktøren av Steinerskolens mailinglister også til oss.

Sune Nordvall unnlater å fortelle at Moss Avis måtte fjerne debatten fra nettet fordi han fortsatte å sende innlegg som var i strid med avisas retningslinjer for folkeskikk på nettet. Noe han var gjort kjent med.

Internettleder for Moss Avis, Dan Kåre Engebretsen skriver i en mail til oss:

”Grunnen til at innleggene ble fjernet var i henhold til våre regler:

Følgende to basisregler ble brutt av Sune Nordvall:

VI TILLATER IKKE:

# Dette er et møtested. Folkeskikk gjelder også her. Ha derfor respekt for

at folk kan ha en annen religiøs, politisk, etnisk eller kulturell bakgrunn

enn dere selv!

# Innlegg som inneholder rasisme, hets mot folkegrupper, virker

injurierende eller krenkende, inneholder reklame, er i strid med

opphavsretten eller på annen måte er i strid med norsk lov vil bli fjernet

uten forvarsel.

I tillegg forbeholder vi oss trykkefrihet, dvs at vi selv velger hva som

vil stå på trykk, i tillegg til at debattinnleggene ikke tilbragte debatten

noen nye sider.

Mvh Dan Kåre Engebretsen

Internettleder, Mediehuset Moss Avis

 

"Du bruker så inni granskauen mye tid og plass på drittprat." av Gottfried Straube

Jeg mottok en mail som insinuerer at undertegnede eller Steinerskolen i Stavanger skal ha bidratt på sidene til ”Kritikk av Steiner skoler” under falsk navn.

Til dette vil jeg komme med en personlig redegjørelse:

 • Jeg er ikke bidragsyter på sidene til ”Kritikk av Steiner skoler” fordi jeg mener at utsagn slik som de fremsettes på det nevnte webstedet, ikke bør lånes legitimitet ved å gå inn i noe som bare utgir seg for å være en debatt. Eller for å si det slik: hvilket seriøst menneske ville vel brukt tid på en diskusjon av Einsteins Relativitetsteori, om åpningsreplikken var ”God jul alle! Einstein tror på et rom-tidskontinuum.” jmfr Kristin A. Sandberg steinerkritikk.no/_disc1/00000119.htm.

   
 • Undertegnede mener også helt bestemt at a) internet som moderne medium generelt, og b) hevnmotiverte kampanjer der det fremsettes helt personlige og særdeles følelsesladete synspunkter spesielt, direkte oppmuntrer til anonyme svar (om man altså i det hele tatt vil svare!).
  Gamst, Sandberg og Kristoffersen har et umulig prosjekt når de under dekke av å være for ”ærlighet” og "åpenhet" krever full autentisering på internet – dette av mange grunner:
  • Hvem som helst kan være anonym på internet – noe som aksepteres for eksempel av praktisk talt alle europeiske aviser på sine debattsider der deltakerne fritt kan velge navn og eventuelt avsender…
  • Den noe datakyndige vet at IP-adresser lagres i server-logger, og vedkommende vil lett finne veier til å skjule spor / etterlate andres spor / bruke andres nett / låne trådløse nett osv, osv...
  • Undertegnede ser at de nevnte "debatt"-sidene til og med viser de besøkendes IP-adresse for sitt eget publikum. Dette betyr at i beste fall totalt ukyndige personer ville valgt å legge igjen innlegg på den enkle måten, dersom de hadde snev av ønske om å forbli anonyme! Undertegnede har de siste 10 årene brødfødt seg av å være IT-kyndig...  ;-))
  • Anonymitet gir en  viss beskyttelse mot den type uthengning som det bevisst brukes som hersketeknikk på nettsidene til ”Kritikk av Steiner skoler” ved at debattanter mobbes verbalt, blir ringt opp hjemme per telefon, blir latterliggjort, blir utsatt for inadekvat debattstil som for eksempelDet er litt kjedelig, NN. Du bruker så inni granskauen mye tid og plass på drittprat.”,  jmfr Kristin A. Sandberg på steinerkritikk.no/_disc1/000000d1.htm osv…  Undertegnede har nå til og med æren av å bli hengt ut på forsiden av Kristoffersens nettsted med fullt navn og diverse karakteristikker utelukkende på grunnlag av rene spekulasjoner, og det er blitt massesendt e-post med den samme personforfølgelse til alle landets Steinerskoler og til en masse privatpersoner. Alt dette understreker viktigheten av å la være å involvere seg, eller i det minste gjøre dette anonymt, når de egentlige motivene for "debatten" er så personlige som de er for Gamst, Sandberg og Kristoffersen.
  • Ved siden av verbal nedsabling, latterliggjøring, telefonoppringning og uthenging med navn og personopplysninger og personkarakteristikker prøver Gamst / Sandberg / Kristtoffersen seg nå også en skremmetaktikk ved liksom by the way å nevne at Nye Kripos er koblet inn i saken ;-)))   "Bare pass deg, jeg skal si det til storebroren min!!!".
   Derfor må det bare understrekes helt eksplisitt at det ikke er kriminelt / at det ikke er uetisk og at det ikke er dårlig skikk og bruk å skjule sin identitet på internet, men som et nøyere studie av hersketeknikkene til Gamst, Sandberg og Kristoffersen viser, kan det være et spørsmål om å frede privatlivet.
    
 • Som administrator for www.steinerskolen.no opprettet jeg en umoderert diskusjonsliste om steinerpedagogikk, samt en for barn med spesielle behov i Steinerskolen, lister som hvem som helst kan melde seg inn i – selvsagt også uten at navn avkreves eller kontrolleres. Seks år etter at man fikk muligheten til å delta anonymt i debatt om hva som helst som har med Steinerskolen å gjøre, ønsker nå tre kritikere av Steinerskolen å moderere (teknisk uttrykk for å styre hvilke innlegg som skal godtaes = sensurere, på godt norsk) sine "debatter" for å luke bort kritiske deltakere.
   
 • Jeg er en tilhenger av friske debatter og deltar svært gjerne når det stormer litt. Men da jeg ikke tror at lavterskeltilbudet fra Hobøl passer for meg, presiserer jeg med dette en gang for alle at jeg hverken har deltatt eller kommer til å delta i "debatten" på Gamsts, Sandbergs og Kristoffersens private hjemmeside.

Stavanger den 30.12.05

Gottfried Fjeldså Straube

 

Back