Oktober 2005

Alternativ menighet

Fra: Kristín A. Sandberg
Date: 30. October 2005
Time: 17:05:58 +0100
Remote Name: 130.67.55.106
 

Kommentarer

Det som forundret meg mest, var at steinerskolen alltid holdt dette med antroposofi helt i bakgrunnen, og kjørte markeder og tovede tøfler foran seg i det de kalte pedagogikk. Det er et sammenfall av verdier mellom venstresidens anti-materialisme, og steinerskolen new-age og tilbake-til-naturen. Alle som er tiltrukket av økologisk tenkning og verdier som legger vekt på barndom og autensitet vil tiltrekkes av steinerskolene. Men etter noe tid blir det religiøse menighetslivet mer og mer synlig, og foreldrene oppdager at barna deres ikke går på skole, men er til oppbevaring i en hyggelig eller mindre hyggelig fritidsklubb der de tegner og forteller fra det gamle testamentet. Foreldre lar barna bli i skolen fordi de ikke tror de vil klare seg i den offentlige. Men saken er at den offentlige skolen har kommet en lang vei siden de første steinerskolene dukket opp. Nå er den offentlige skolen, med alle dens mangler, likevel det mest progressive alternativet til barn - og foreldrene deres.

 

 

Steinerskoledrømmen som for mange forble en drøm

 

Fra: S. Jensen
Date: 30. October 2005
Time: 17:04:04 +0100
Remote Name: 130.67.55.106
 

Kommentarer

Steinerskolens store problem er at den bygger på et bestemt livssyn. Der alle skal tenke likt, snakker som oftest få i utakt med etablissementet. Og i det forskjellsløse ytre landskap er det lite rom for nytenkning og utvikling. Da blir det med å dyrke og pleie den idealiserte steinerskoletanken og drømmene: Et livssyn (antroposofien) som virker som fluepapir for svevende idealister... - og altfor lett skaper sympati og nysgjerrighet fra hobbyfilosofer som har blitt lei av den norske kirke og andre trosmiljøer. For mange blir denne skolen et ledd i et større hele: Et genuint livsprosjekt hvor steinerskolen er ett av flere ledd som synliggjør egen identitet og trosposisjon. Derfor reageres det også enten voldsomt (!) på kritikk, eller så avvises all kritikk med en paternalistisk og nedlatende tone. (Denne internettsiden vil ganske sikkert bli latterliggjort og diskvalifisert omgående internt på steinerskolene. I tillegg til at den blir "oversett" fullstendig.) Det er et kjent fenomen at mange overfladiske "new-agere" trekkes til skolene. Steinerskolenes lærere kan ofte domineres og dermed styres av svermeriske kvasi-antroposofer som dessverre mangler både ideologisk og pedagogisk reell forankring. Kort sagt svikter det for enkelte hva angår den kostbare virkelighetsnærheten. Man ikler seg de ytre synlige kjennetegn på INDRE kvaliteter og tror dermed de kan lure både andre og seg selv. Det hele kan i ytterste konsekvens ta preg av skuespill og karneval hvor lilla klær, lange fotside skjørt, steiners arkitektur, markeder, naturprodukter og urtete blir "virkleighetsbekreftere". Men virkeligheten er den øverste dommer. Det sviktes altfor ofte. Og fasadene er syltynne enkelte steder. Det opptres ikke sjeldent i klare brudd med de etiske teorier og ideer som Steiner forfektet, hva gjelder mellommenneskelig omgang. Det finnes videre en rekke ansatte som "har sympati" for pedagogikken, men bryr seg lite og ingenting om hva den bygger på og skal impulseres fra. Andre er ansatt fordi de egentlig bare trenger en jobb og har "lyst til å jobbe med barn". Selvsagt finnes det en og annen god og kompetent steinerskolelærer.(Og det er alltid denne som svarer utad. Ikke den og de kritikken gjelder). Som underviser i rimelig takt med både pedagogiske ideer og fag. Og det finnes andre gode lærere også: Men det er ikke dermed sagt at "gode lærere" underviser i forhold til den pedagogikken de er satt til å undervise med. Ofte kan slike gode lærere passe like godt, eller enda bedre, som lærere på den ordinære skolen. Et sted som steinerskolen, som til de grader er basert på et kvasireligiøst livvsyn preges dessverre sterkt av kameraderi og intern elitisme. Kameraderiet avslører at det er andre ting enn den gode etikken som er sentrale: Det er ikke ukjent at vennskapet innad, og det kollegiale fellesskapet/broderskapet, har beskyttet enkeltindivider i sjokkerende grad. De indre autoriterer støtter hverandre i tykt som i tynt og da betyr gode idealer og etikk lite. Da blir de overordnede ideer å beskytte hverandre og steinerskoleideen. At skolen drives AV og med lærere som "står på samme basis og driver i samme retning hva gjelder pedagogiske ideer og målsettinger" er kun ren svada og propaganda. Det har lite og intet med virkeligheten å gjøre. Når alvorlig kritikk presenteres, så svares det alltid med intensjoner og hva som "egentlig" er å anse som "genuin steinerskolepedagogikk". Som om noen har kritisert intensjonene? Steinerskolen er dessverre en idé som ser ut som en virkelighet. Og til slutt vil jeg gjenta en sannhet fra an artikkel i dagbladet: "Hvordan kan det ha seg at steinerskolfolk sentralt går ut i mediene og svarer på kritikk, når det til stadiget gjentas at steinerskolen sentralt ikke kan uttale seg da enhver steinerskole faktisk er autonom?"

Back          Arkiv