Det tyske familiedepartementet vurderer å sensurere to av Rudolf Steiners bøker fordi de har et rasistisk innhold.

En studie av den tyske historikeren Helmut Zander, Professor ved Humboldt Universitetet, viser hvordan Rudolf Steiner i to foredragsserier fra 1908/ 1909 og 1910 "undersøker de ulike menneskerasene i forhold til deres hudfarge og deres plassering i menneskehetens utvikling".

De to bøkene er "The Being of Man and His Future Evolution" 1908/ 1909 og "De ulike folkesjelenes misjon"  1910.

Ifølge Zander, hevder Steiner at "svarte er en uferdig, tidlig modell, mens hvite utgjør fullførelsen av målet med den menneskelige evolusjonen".
Steiner formulerer også en etnologi der begreper som degenererte, tilbakestående eller fremtidige raser ikke er et uttrykk for tilfeldige omstendigheter, men er et resultat av en velorganisert evolusjonær plan, ifølge Zander.


Departementet vurderer å sette begge bøkene på listen over litteratur som kan være skadelig for unge mennesker på grunn av sitt rasediskriminerende innhold.


Se engelsk sammendrag av artikkelen
Les den tyske artikkelen i Süddeutsche Zeitung
Se også Falne Steiner-engler, av Kristín A. Sandberg