Barnebeskrivelser

Alle lærerne har på forhånd fått utdelt tekster som handler om Rudolf Steiners typelære for barn i alderen 0-7 år. Typelæren baserer seg på studier av hodeformtyper, hvorav Steiner fant fire. Disse gruppene avslører angivelig hvilke egenskaper barnet har og hva som kan forventes av det senere i livet.

Lærerne sitter i en krets og får tildelt hver sin klump med plastelina. En av de eldste lærerne gir et kort sammendrag av hodeformstypene og ber lærerne modellere ett av dem.

Lærerne arbeider stille og konsentrert helt til avdelingslederen for barnehagen reiser seg og viser fotografier. Hun viser foto av fire barn, ett fra hver hodetypegruppe. De sendes rundt mens hun forteller litt om hvert barn som understøtter karakteristikken.

 
Back