Brev til elever på Steinerskolen

Til deg som er elev!

Vi har undervist på steinerskolen. Mange elever trives der. Mange elever slutter også. De slutter fordi det blir for vanskelig for dem gå på steinerskolen.

Som lærere har vi jobbet mye med å forandre på det vi ikke synes var bra med steinerskolen. Vi ville at skolen skulle bli enda bedre, og at elevene helt sikkert skulle få den undervisningen de har krav på. Vi bekymret oss over at det så ofte ble mye rot med timeplanen, og at det er tilfeldig hva elevene lærer.

Det er ting vi vet om skolen fordi vi er voksne, som elever ikke vet. Sånn skal det være. Det er noe annet å være lærer, enn å være elev.

Når du er barn, gjør du det foreldrene bestemmer. Når du blir voksen, kan du bestemme selv.

Vi ønsker å si at vi alltid har satt pris på å arbeide med elevene. Alle elevene. Elevene på steinerskolen er den største grunnen til at vi jobbet der så lenge.

Beste hilsen

Maria Strømmen og Kristín A. Sandberg