Forholdet mellom åndslivet og rettslivet

"Vi kan ikke underordne oss rettslivet."

 Skolen får brev fra en advokat fordi en av lærerne er sagt opp på ugyldig grunnlag. Forvaltningen må behandle saken. Underveis i saksbehandlingen spør en av deltagerne hva arbeidsmiljøloven sier om den aktuelle situasjonen. En annen lærer tar ordet umiddelbart og sier: ”VI KAN IKKE UNDERORDNE OSS RETTSLIVET! DET ER ÅNDSLIVETS FIENDE.” Forvaltningslederen (les: rektor) lar utsagnet stå uimotsagt og saken regnes som avsluttet. (Nå fikk vedkommende beholde jobben sin til slutt, men de siste ryktene forteller at denne er oppsagt igjen...).

 
Back