HØYT SPILL FRA STEINERSKOLEN I BÆRUM

Dagbladet 4. mars 2008

 

Stein Erik Ulvund og Annie Ulvund

 

I sitt innlegg ”Korstog mot Steinerskolen” (VG 23/2) fremholder Magne Høyer og Trond Parelius Johnsen ved Steinerskolen i Bærum at av i alt 52 privatskoler som i 2007 hadde tilsyn fra Fylkesmannen, var deres skole blant de 13 som ikke brøt Opplæringslovens § 9a-3.

 

Paragrafen handler om elevens psyko-sosiale miljø. Så flott! Men det kronikkforfatterne unnlater å nevne er at 7 av de 8 Steinerskolene som ble undersøkt hadde brutt denne alvorlige paragrafen. Det kan ikke være mye å skryte av.

Vi er forundret over at de to våger å gå så høyt ut på banen, vel vitende om at deres egen skole selv brøt loven for en kort tid tilbake. Vi er nylig blitt kontaktet av en familie som av nødvendige private hensyn ikke kan stå fram offentlig. Denne familien fikk i 2005 medhold fra Fylkesmannen i at Steinerskolen i Bærum på alle punkter hadde brutt den nevnte paragrafen om trakassering og mobbing. Skolen ble pålagt å rette opp forholdene innen mars 2006. Det skjedde samtidig med at vår sønn var elev ved skolen og kun to måneder før vi måtte kapitulere. Skolen hadde altså ikke lært mye av sine erfaringer. Ved å underslå denne informasjonen har skolen mistet enhver troverdighet i denne saken.

 

Usant

Videre hevder kronikkforfatterne at grunnen til at det gikk 14 måneder før skolen kontaktet Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ”…skyldtes i stor grad Stein Erik Ulvunds egen trenering av saken”. Den eneste måten vi kunne ha trenert saken på ville være å nekte undertegnelse av de papirene som skulle oversendes PPT. Vi undertegnet papirene umiddelbart etter at skolen hadde bedt om det i september 2003, og saken ble ekspedert i november 2004. For å si det pent er beskyldningen om trenering av saken usann.

Steinerskoleforbundet gjorde sitt beste for å legge ballen død i sin kronikk (VG 19/2) ved å beklage hendelsene og de kom med en lovnad om å rydde opp i forholdene. Bra!

Men hva hjelper det når de forvalter en dumdristig skole som har ført i pennen en kronikk som for Steinerskolens vedkommende trolig er det mest skadelige innlegget som noen gang har stått på trykk i norsk presse?

 

Unnskyldning

Som vanlig snur skolen i Bærum saken på hodet. Heller ikke denne gangen har skolen gjort noe galt. Det er som vanlig foreldrene det er noe galt med, og de går så langt at de stiller spørsmålet om ikke vi burde be om unnskyldning. Den uttalelsen slår alle rekorder!

På nåværende tidspunkt er det et uavklart spørsmål om herrene Høyer og Parelius Johnsen gjennom diverse kryptiske formuleringer også har brutt taushetsplikten.

Hvis du påtenker å sende barnet ditt på Steinerskolen, bør du klikke deg inn på nettstedet www.steinerkritikk.no som er et verdensomspennende nettverk for foreldre og lærere som har negative erfaringer med dette skoleslaget.

 

 

 

Back