Nedgang i elevtallet på Steinerskolene i Norge

Elevtallet synker på Steinerskolene

 

Ifølge tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) har flere Steinerskoler mistet over en tredjedel av elevene sine siden 2000/ 2001. Dette har skjedd i en periode der antall elever ved private grunnskoler i Norge har økt med nesten 50 %.

 

Størst reduksjon har det vært ved Steinerskolen i Moss (- 34,7 %)og på Ringerike (- 38,6 %), men også Steinerskolene i Bærum, Fredrikstad, Ålesund, Bergen og Lillehammer har hatt en solid nedgang de siste syv årene. Alle med en reduksjon i elevtallet på mer enn 20 %.

 

Totalt sett har det vært en samlet nedgang i elevtallet ved landets Steinerskoler på 12,2 % siden toppåret 2003/ 2004. Fra 4659 elever på 1. til 10. trinn, til dagens 4091 elever.

 

Steinerskolen på Jæren er lagt ned etter fjorårets skoleår.

 

Av de store Steinerskolene finner du den mest stabile elevmassen på Nordstrand, i Asker, i Stavanger og på Nesodden. Der er elevtallet relativt uforandret siden toppåret 2003/ 2004.

 

Til sammenligning er elevtallet ved andre private grunnskoler, som St. Sunniva katolske skole i Oslo, St. Paul katolske skole i Bergen og Oslo Montessoriskole uforandret eller stigende i perioden. Alle med fullt belegg hvert eneste år.

 

Photo: TKOKBack