Sitater fra Rudolf Steiner
- Om norden folk

Fra: Nordens folk mellom øst og vest,
Norsk oversettelse Ingrid Møller, våre uthevelser.

 

”Og de av dere som på riktig måte har gjennomlevet sitt norske liv, vil etter døden bli lærere for sine medsjeler og virke ansporende og belivende på dem i alt det som angår jordens naturhemmeligheter.”                                                           Nordens folk mellom øst og vest, s. 50

 

”.. særlig her i Norge er det nødvendig, at man forstår sin særskilte misjon med hensyn til det åndelige element i den antroposofiske verdensorientering. Så paradoksalt det enn lyder: det er Norges hovedoppgave ut fra det ubevisste liv under søvnen å skape naturvitenskap for det hinsidige. Og til dette kan vi forberede oss her i det våkne liv, når vi hver aften følelsesmessig gjennomtrenger vår sjel med ønsket om ikke å være avstumpet, men mottakelig for den åndelige naturviden, som fra åndens verden skjenkes oss når vi sover.” 

Nordens folk mellom øst og vest, s. 50

 

”Dersom de mellem-europeiske folk ikke opptar det åndelige, da kan de barbariseres, de kan forkomme sjelelig. De nordiske folk kan bare , også legemlig dø, utdø, ti her beror alt, i følge de anlegg jeg har skildret for dere, på legemets særlige konfigurasjon. Vi ser herav hvor nødvendig det er å få et innslag av åndskultur. Europa, Mellem-Europa, vil forkomme, barbariseres – dets undergang vil forberedes, om det avviser ånden. Men Norden – det vil utdø, det vil lide den fysiske død dersom det ikke åpner sig for det åndelige.

            Således henger det som skjebnemessig utvikler seg i folket under det fysiske jordliv, sammen med de jordiske sjelers oppgave etter døden. Og de kan ikke utføre denne oppgaven, hvis de lar de legemer forfalle som i grunnen er egnet til å bli gjennomtrengt av ånden.

 Nordens folk mellom øst og vest, s. 52-53

 

”..antroposofer må som en liten flokk i verden oppbyde all sin energi for å ryste opp den øvrige trege menneskehet og bringe den fremover.”

                                                Nordens folk mellom øst og vest, s. 53

 

”De mennesker som i vår tid hater antroposofien gjør det fordi de er for late til å ta opp de store menneskehetsoppgaver og virkelig leve med dem. Og de er for feige like overfor alt det som må overvinnes og forvandles hvis man skal kunne komme ut av sine nåværende begrepers og følelsers slendrian, og trenge frem til noe dypere. Ut fra dette må vi forklare oss alle de stormer som reises mot antroposofien, og mot alt som utspringer fra den.”

                                                Nordens folk mellom øst og vest, s. 53

 

”Også dere her oppe vil måtte venne dere til at det er en selvfølgelighet at den antroposofiske åndsvitenskap i våre dager vil bli bekjempet på det aller heftigste av alle bakstreverne, av alle dem som elsker å leve i den gamle slendrian.”

                                                Nordens folk mellom øst og vest, s. 53

 
Back