Sitater fra Rudolf Steiner
Om reinkarnasjon
Fra 5. av 14 foredrag holdt i München 1907:

Det kan forekomme at astrallegemet blir tiltrukket til en moderlig del, men at jeget ikke vil til den der henhørende far. I dette tilfellet fortsetter det sin vandring til det finner et passende foreldrepar.

Fra 4. av 14 foredrag holdt i München 1907:

Hvis et menneske har gjort mange slemme erfaringer i det tidligere liv, forekommer det at det får et sjokk og ikke vil inn i det fysiske legeme. Det kan bevirke at det virkelig ikke rykker helt inn i dette og at forbindelsen mellom de forskjellige legemer ikke kommer helt i stand. Det frembringer da åndssløve i dette liv.

Fra 5. av 14 foredrag, München 1907:

Okkult betraktning har vist at blant de astrale vesener som i den Russisk-Japanske krig deltok i de enkelte slag, befant det seg avdøde russere som motvirket sitt eget folk. Det kommer av at de siste tider av den russiske folkeutvikling er mange edle idealister gått tilgrunne ved fengsel og skafott. Det var mennesker med høye idealer, men dog ikke så høyt utviklet at de kunne tilgi. De gikk i døden med en sterk hevnfølelse mot disse som hadde forårsaket deres død. (...) Etter sin død oppfylte de fra astralplanet de kjempende japanske sjeler med hat og hevnfølelser mot det folk de selv hadde tilhørt.