Til alle foreldre

Av Katrine Østergaard Gamst

De av dere som har fulgt debatten har fått kjennskap til en del utsagn av Rudolf Steiner som f.eks at Budda reiste til Mars, om de norske sjelers oppgaver etter døden og at kakao leder til onani. Dere har også fått vite at noen utsagn må oppfattes som rasistiske dersom de ikke tolkes (rett). Hvorfor i all verden trenger dere å vite dette?

Hvorfor er antroposofien, livssynet, interessant for den som vil ha pedagogikken?

Om steinerpedagogikken sa Rudolf Steiner at antroposofien er metoden.[1] På en debattkveld Forum Bærle arrangerte nylig bekreftet en av lærerne på Rudolf Steinerhøyskolen dette ved å fastslå at ”antroposofien er et redskap for lærerne”. Steinerskolen er en skole der livssynet er undervisningsmetode.

Dette MÅ foreldre vite fordi ingen tar ansvar for den enkelte lærers tolkninger av dette livssynet, verken sentralt i Steinerskoleforbundet eller ved den enkelte skole.

Jeg kjenner til lærere som med støtte i sitt antroposofiske livssyn har bedt foreldre avbryte ritalinbehandling av barn og delt ut antroposofiske urtemedisiner i stedet. Jeg har sett lærere og ”terapeuter” karakterisere barn etter hode- og kroppsform og gitt undervisningstilpassning og terapi deretter. Jeg vet om lærere som med argumentasjon fra antroposofisk livssyn forklarer at alle mulattbarn har lærevansker og som tilpasser både læringsmål og metode deretter. Jeg har møtt lærere som forklarer handikap og lærevansker med karma og lærere som bruker argumenter som de har hentet fra Eugene Schwarz[2] foredrag om barn og inkarnasjonsvansker. Jeg har også møtt altfor mange lærere som tror de er forutbestemt til å være lærer for elevene sine og at elevenes utfordringer og eventuelle handikap også har med deres eget (lærerens) tidligere liv å gjøre. Og den sorten lærere jeg har sett flest av er dem som plasserer alle foreldre som ikke er antroposofer i annen rekke. For mange lærere vil ikke-antroposofiske foreldre aldri være gode nok, ikke for skolen og heller ikke for barna deres. 

Dette MÅ dere som foreldre vite, fordi det er dere som må passe på hvordan lærerne til barna deres tolker og utøver sitt livssyn.  Og skulle dere først havne i en slik ulykke, har dere høyst sannsynlig ikke annet å gjøre enn å se dere om etter en ny skole.


[1]Rudolf Steiner, Almen menneskekunnskap som grunnlag for pædagogikken, Antroposofisk forlag, København 1998, s.15

[2] Ukultiverte og ville, artikkel i Dagbladet,  25.06.05