Steinerskolen hjelper barna å inkarnere

- pedagogikk og spiritisme

av Kristín A. Sandberg

Lærere på Steinerskolen forventes å ha et antroposofisk livssyn. Dette innebærer at de ser på seg selv som fødselshjelpere til ditt barns sjel i dette livet. Reinkarnasjon og karma er helt sentralt for en antroposof. Pedagogikken er verktøyet Steinerskolen bruker for å hjelpe barnet ditt til å reinkarnere i dette livet på en så god måte som mulig. Hva som er en god måte, er opp til den enkelte læreren å se. Barnet er ikke ferdig med å inkarnere når det kommer til skolen. Barnets sjel består av flere ”legemer”. Om de forskjellige legemene kan du lese her. Lærerne på Steinerskolen tenker om det gode og det onde som et hierarkisk system av engler og demoner. Ikke som myter og bilder på rett og galt, men som konkrete, fysiske krefter i universet. Rudolf Steiner har angitt nærmere når han tenkte at det onde reinkarnerer. Lucifer gjorde det før Kristus, men Ahriman skal gjøre det i nær fremtid. Hvordan lærere på Steinerskolen og andre antroposofer skal forholde seg til demoner kan du lese om her.

Siden Steinerskolen ikke har noen uttalt praksis på hvordan de skal forholde seg til sin demonologi, er det opptil hver enkelt lærer å vurdere hvordan det står til med det enkelte barnets inkarnering. Dette er særlig utfordrende når barnet har spesielle behov, og kan tenkes å slite med det antroposofer kaller ahrimaniske krefter eller luciferiske krefter. Dette er krefter vi alle har med oss, ifølge antroposofene, men hos noen får det ene eller det andre for stor plass. Da mener de at det kan føre til adferdsvansker o.a.  Steinerskolen lar det være opp til den enkelte lærer å vurdere hvordan den antroposofiske tenkemåten om det onde i verden skal brukes. Se artikkel i Dagbladet. Siden Steinerskolen ikke samordner sin praksis med okkulte forestillinger som pedagogisk verktøy, er det opp til foreldrene å skaffe seg innsyn i hva slags syn den enkelte læreren har på ditt barns karma og reinkarnasjon. Noe å ta opp på foreldremøtet?

 

Photo: TKOK

Back