Steinerskolens åndeverden

Av: Kristín A. Sandberg

Rudolf Steiner hadde mange personlige, religiøse opplevelser. Han viet sitt liv til å sette disse i et system som omfattet hele universet og menneskenes sjel.  Det Steiner kaller ”vitenskap” hviler alene på tillit til Steiners personlige erfaringer. Har du det?

Den eneste måten å vite om Steiner har rett i sine religiøse spekulasjoner, er å følge hans råd. Det finnes ingen vitenskapelighet, i ordets rette forstand, som kan kontrollere om det han sier stemmer.

Steinerskolen har en egen pedagogikk. Steinerpedagogikken følger Rudolf Steiners råd, og søker å hjelpe barnet gjennom reinkarnasjonen, slik at kontakten til universet ikke blir skadet eller forstyrret. Steinerskolen snakker om de forskjellige ”legemene” som barnets sjel består av. Når de på Steinerskolen er opptatt av ”det kunstneriske”, handler det om å utvikle ”astrallegemets fantasikrefter”. Dette for å holde kontakten med universet. Les mer her

Du kan også lese om dette i Rudolf Steiners bok ”Hvordan når man til erkjendelse av de høyere verdener”  På s.35 står det: En kunstnerisk følelse er den beste for å utvikle åndelige evner”.

Siden steinerpedagogikken har som mål å hjelpe menneskets sjel gjennom de forskjellige inkarnasjonene, har R. Steiner gitt mange råd om hvordan man skal leve for å unngå at sjelen skal slite med jordiske begjær o.a. etter døden. Les mer om dette her

Siden R. Steiner har gjennomskuet hvordan alt i universet fungerer, samt måten mennesket kan (igjen)opprette kontakten med det oversanselige, er det viktig for ham å advare mot de onde kreftene som også kan inkarnere i menneskeskikkelser. Lucifer og Ahriman er to demoner som frister mennesket til å leve galt, og leder dem bort fra det Steiner kaller Kristusimpulsen. Det er en maktkamp i åndeverdenen, og menneskets sjel er i fare. Derfor er det viktig at barna kommer inn i Steinerskolen, slik at pedagogikken kan hjelpe sjelen deres videre. Les mer om dette her

Rudolf Steiner forteller om maktkampen i åndeverdenen. Antroposofene på Steinerskolen har tillit til at Steiner skjønte hva det dreide seg om. Les mer om hvordan åndene lever blant menneskene her

Det er lurt å ta en samtale med klasselærer eller skolens ledelse om disse tingene. Det handler om barnet ditt og de som skal ta vare på det de neste årene.

 
Back