Steinerskolens morgenbønn

Visste du at alle elevene på den ikke-religiøse Steinerskolen ber en bønn hver morgen?

Morgenbønn for de fire laveste klassene:

Guds gode, varme sol

gjør dagen lys og klar;

Guds lys i sjelen dyp

gir kraft til hånd og fot;

i solens stråleglans,

der ærer jeg, O Gud,

den menneskekraft som Du

så omsorgsfullt og kjærlig

har plantet i min sjel,

så jeg kan være arbeidsglad

og ivrig til å lære.

Fra Deg går lys og kraft,

til Deg går all vår takk.

 

Morgenvers for de fire laveste klasser, Kilder til pedagogisk fordypning - utdrag fra Rudolf Steiners verk, s 98. Utgitt av Pedagogisk seksjonskrets i Norge 2001

Morgenvers for de høyere klasser:

Jeg skuer ut i verden

og ser hvor solen lyser,

hvor stjernene de tindrer;

hvor stener tynges ned,

hvor planter livfullt vokser,

og dyr som føler, lever,

hvor mennesket besjelet

på jord gir ånden bolig;

jeg skuer inn i sjelen

som lever i mitt indre.

Guds ånd er det som virker

i sol - og sjelelys,

i verdensrommet ute, i sjelens dyp der inne, -

 O  du Guds ånd

til Deg vil jeg i bønn meg vende

så kraft til å få lære,

velsignelse til arbeid

må vokse i mitt indre.

 

Morgenvers for de høyere klasser, Kilder til pedagogisk fordypning - utdrag fra Rudolf Steiners verk, s 100.. Utgitt av Pedagogisk seksjonskrets i Norge 2001

Det finnes flere lokale oversettelser av disse versene. Barna kan dem utenat.

Back