Hvem er vi?

Ansvarlig for Steinerkritikk.no er:

Kristín A. Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen

Steinerkritikk.no er et nettsted som ønsker å samle den nasjonale og internasjonale kritikken mot Steinerbevegelsen, Steinerskolene og antroposofien.

Dette er også et åpent forum for foreldre, forskere, elever og tidligere ansatte som har erfaringer de ønsker å dele med andre, eller som ønsker mer kunnskap om Steinerskolene i Norge.

Vi som står ansvarlige for siden har vært både lærere og foreldre ved Steinerskolen i mange år. Vi erfarte at Steinerskolen ikke fremsto som et godt pedagogisk alternativ, men som en sekterisk bevegelse. Vi ble svært skeptiske til det antroposofiske menneskesynet og de religiøse spekulasjonene Steinerskolen drives på grunnlag av.

Still some cloudes in the sky. Photo: TKOK