Fabrikkert vitenskap
Les en samlet analyse av Dahlin-rapporten

Juksepaver

- Fabrikkert vitenskap fra Steinerbevegelsen

 

Når steinerbevegelsen skal markedsføre seg som et bedre alternativ enn offentlig skole, viser antroposofer til Dahlin-rapporten. Denne rapporten skal være beviset på at Steinerskolen utdanner elever til bedre mennesker enn det de klarer i den offentlige skolen.  Kjendisantroposofer kaller det «ny forskning» når de bruker Dahlin-rapporten til å fortelle at steinerskoleelever er mer positive, mer tolerante og mindre rasistiske enn elever i offentlig skole.

 

Ingen av dem gjør oppmerksom på at Dahlin-rapporten er skrevet av antroposofene selv.

 

Hvem er forskerne bak rapporten?

Rapporten «Waldorfskolan – en skola för människobildning?» er 6 delrapporter laget i tidsrommet 2003-2005 på grunnlag av spørreskjema sendt til 11 svenske Steinerskoler. Ikke alle skolene deltok i alle deler av undersøkelsen.

Ansvarlig for rapporten er Bo Dahlin, professor i pedagogikk ved Universitetet i Karlstad, Sverige. Bo Dahlin er også ekstern sensor ved utdanningsprogrammet for Masterstudier i Eurytmi i Järna, og medlem av utdanningskomiteen ved Masterstudiet ved Rudolf Steiner Høyskolen i Oslo. Nøytral forskning?

 

Medforfatter til rapporten, Agnes Nobel, psykolog og dosent i pedagogikk har, i tillegg til å utgi bøker på antroposofenes forlag, skrevet boken «Educating through Art» som gir seg ut for å være forskning, men er en promotering av Waldorf-/ Steinerpedagogikk.

Medforfatter Ingrid Liljeroth er psykolog og har vært særlig interessert i arbeidet med utviklingshemmede innenfor Steinerbevegelsen.

 

Øvrige medforfattere og forskningsassistenter har også tilknytning til steinerskolen, enten som tidligere elever eller som samarbeidspartnere innenfor steinerbevegelsen.

 

Hvem har finansiert rapporten?

Det fremgår ikke i rapporten hvilken sammenheng det er mellom de som har finansiert denne rapporten, Kempe-Carlgren stiftelsen og Waldorf-/Steinerskolebevegelsen?

Interessant nok er Frans Carlgren, styremedlem i nettopp denne stiftelsen, og en kjent antroposof i Sverige. Det svenske lærertidsskriftet som har henvist til Dahlin-rapporten i en av sine artikler, gjør oppmerksom på dette. De norske antroposofene gjør det ikke.

 

Juksepaver

For å være på den sikre siden da Dahlin-gruppen skulle gå i gang med sitt «forskningsprosjekt», ble det sendt ut et brev til Steinerskolene der professor Bo Dahlin selv forsikrer at de som skal gjøre undersøkelsen «är positivt inställda til waldorfpedagogikens grundprinciper (...)» Hele brevet Dahlin skrev til skolene kan du lese her.

Lærerne på de skolene som takket ja til tilbudet skulle også få ta del i arbeidet med rapporten, og velge ut de elevene som skulle være med på delrapportene.

 

Så; både de som har deltatt i rapporten med utvelgelse av elever, og de som har «forsket» og skrevet rapporten, og de som har finansiert rapporten er antroposofer. Et stykke fabrikkert vitenskap for å møte den voksende, internasjonale kritikken.

 

Juksepaver, kort sagt.

 

Les mer her: En samlet analyse av Dahlin-rapporten


Back